Foto's Eigen Productie


De tuinderij
Midden tussen de landerijen liggen - verscholen in het groen - de woonboerderij en bedrijfsgebouwen van "de Waog".
De rechte horizontale lijn in het midden van de foto is de 
(gekanaliseerde) "Wijnbeek". De tuinderij ligt dus in het beekdal
van dit beekje dat - omdat er vrijwel geen lozingen op plaatsvinden -
nog betrekkelijk schoon is gebleven. Om ons bedrijf in te passen in 
het kale landschap dat ontstaan was na een rigoureuze kaalslag
tijdens de ruilverkaveling in 1964 hebben we rondom onze perceelsgrenzen in 1981 een boomhaag aangeplant die inmiddels uitgegroeid is tot een echte "windsingel".  


 

Maart, Voorjaarsbewerking van de grond; Na het uitrijden van organische mest en compost wordt er geploegdmaart/april, aardappelen poten
Pootgoed wordt vanaf januari voor-gekiemd om zo een snelle start te kunnen maken, waardoor we ziektes kunnen vˇˇrblijven.

De verklaring waarom we 5 kinderen hebben:

De plantmachine heeft 4 zitplaatsen, en er is nog een chauffeur nodig....

 

 

En dan de oogst: 4 rijen in ÚÚn keer!
(Ja, ja, biologisch wil niet altijd zeggen "ouderwets"....)Op de achtergrond bij het poten van de aardappelen, onze 
verlengde Fiat 'werktuigendrager'; ruim 40 jaar oud, en gebouwd
in een tijd dat schoffelen nog heel normaal was. 
Tussen de voor- en achterwielen is duidelijk de schoffelmachine 
te zien waardoor de bestuurder vanachter het 
stuur perfect zicht heeft op "het werk". 
In de jaren zestig maakte echter het spuiten tegen onkruid 
opgang, en stond de ontwikkeling van nieuwe mechanische
onkruidbestrijdingtechnieken plotseling stil....
Hieronder nog zo'n werktuigendrager (David Brown, 1960) die we
vonden tussen het oud ijzer bij een boer in Zuid-Frankrijk.
(let niet op de bestuurder, dat was een grapje......)Graanoogst:

 

Groente-productie:

  Plantenopkweek

 

Plantjes worden met behulp van een "plantwagen" achter de tractor in de grond gezet....

Een week of 6 later later de oogst.....

 

Prei en Knolselderie als combinatieteelt


"Hollandse Luchten" in Limburg?? (op de achtergrond de prachtige violette kleur van de bloeiende "Phacelia" die we regelmatig als groenbemesting telen) september 2001   
 

 

Terug naar FotoIndex

 

Bezoekersteller