Biologisch

Bio-certificaat 2023

Steeds meer boeren en tuinders werken volgens de richtlijnen van de ecologische of biologisch-dynamische landbouw.
Dit houdt in dat er :
-voldaan wordt aan de strengste milieueisen
-geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt
-geen kunstmatige toevoegingen worden gedaan
-de natuurlijke kringloop zoveel mogelijk in stand wordt gehouden
-gestreefd wordt naar duurzaamheid, door de vruchtbaarheid en de gezondheid van de bodem te herstellen en in stand te houden

De Stichting Keur Alternatieve Landbouwmethoden (SKAL) controleert op de naleving van de regels die in heel Europa gelijk gesteld zijn. Alleen producten met dit keurmerk zijn gegarandeerd biologisch!

De Stichting 'EKO-Keurmerk' verleent het recht tot het voeren van dit merk als er - naast de Europese regelgeving - ook voldaan wordt aan bepaalde richtlijnen m.b.t. duurzaamheid.

Producten uit de Biologisch-Dynamische landbouw, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met kosmische invloeden, zijn naast het Eko-keurmerk herkenbaar aan het "Demeter"-logo.
'de Waog' voldoet aan vrijwel alle regels die voor een biologisch-dynamisch bedrijf gelden, echter we passen o.a. géén preparaten toe en houden ons niet bezig met de antroposofische leer. Om die redenen voeren wij het demeter-keurmerk niet. 

In de praktijk betekent biologische landbouw:
-mechanische onkruidbestrijding
-ziekteresistente rassen
-organische bemesting en groenbemesters
-ruime vruchtwisseling en gunstige opvolging
-diervriendelijke huisvesting
-instandhouding en verbetering van de natuurlijke
omgeving (houtwallen etc.)

Bij de samenstelling van het assortiment dat we in onze Boerderijwinkel aanbieden hebben we ernaar gestreefd uitsluitend 100% gegarandeerd biologische producten hierin op te nemen.
Vrijwel alle producten hebben het Europese-, en het EKO- of 'n vergelijkbaar buitenlands keurmerk. Meer informatie over keurmerken vind je onder de knop "Links".

Er zijn enkele uitzonderingen:

Alle granen die wij telen behouden het biologisch keurmerk tot ze naar de windmolen in Kessel gebracht worden....
Die molen is namelijk niet biologisch gecertificeerd.
Ook bakkerij Christine in NEER heeft geen bio-licentie, zodat wij - ondanks dat alle ingrediënten van biologische herkomst zijn - onze 'Waoghelskes' (broden van eigen granen) niet als biologisch mogen aanbieden.
Hetzelfde geldt voor de varkens die we houden: De biggen komen van een biologisch opfokbedrijf, het voer van bio-veevoerfabriek 'Reudink', en ook huisvesting, medicijngebruik, etc. voldoet aan alle bio-regels.
Alleen is er géén slager in onze regio die gecertificeerd is....!


De Honing die we aanbieden komt van 'Goltenhof', een traditionele imkerij van Sjra Thijssen uit Venlo. Zijn vakbekwaamheid, motivatie en zorgvuldigheid waren voor ons de reden om deze niet bewerkte honing in het assortiment op te nemen; en bovendien, van bijen weet je 't nooit waar ze de honing halen!
In het seizoen staan er op onze Courgette- en Pompoenpercelen ter bestuiving diverse bijenkasten van Goltenhof.

'Paardenkracht' is de Shii Take-kwekerij van José en Paul in Swalmen. Zij telen op de traditionele Japanse manier deze paddestoelen, en wel op boomstammetjes in het bos.  Zij staan voor 100% achter de biologische principes en voeren die in de praktijk ook uit, maar werken te kleinschalig om de lasten voor het voeren van een biologische licentie te kunnen dragen.

Producten die in 't wild geoogst worden of uit- en nabij de zee afkomstig zijn (vele vissoorten, zeekraal, etc.) dragen géén bio-keurmerk, maar hierbij wordt gelet op een aantal duurzaamheidseisen.

Producten met keurmerken die biologisch lijken, maar dat in werkelijkheid niet zijn willen wij bewust niet aanbieden om de consument niet in verwarring te brengen;
"milieubewust" of "milieuvriendelijk geteeld", ambachtelijk, scharrel-, zoveel granen-, en zelfs eco-, bio- of streekproducten zijn termen die vaak niets met "biologisch" te maken hebben.


 

Bezoekersteller